Home » About us

About us

От 2018-та година български студенти от природонаучните дисциплини работят заедно и прилагат теорията на практика още докато следват. Това е възможно в Центъра за приложни изследвания и иновации в природните науки (CASI). Идеята за създаването му е на Кирил Петков, чиято компания ProViotic продава пробиoтици на четири континента, а негов домакин е Биологическият факултет на Софийския университет. Проектът е съфинансиран от Фондация „Америка за България“. 

В новооткрития център студенти и докторанти по медицина, биология, физика, фармацевтика и други работят заедно по реални проекти за бизнеса и посещават обучения по иновации и предприемачество. На тяхно разположение са кариерен център, лаборатории с най-съвременното оборудване, учебни зали, както и пространство за срещи и работа. Преминалите през обученията на центъра ще притежават както теоретичните познания, така и практическите умения необходими, за да започнат собствени иновативни бизнеси.

„Нашата визия е да създадем място, в което си дават среща частният сектор и водещи академични институции в България и света, за да могат българските студенти да се докоснат на практика до най-новото в света на биотехнологиите. Целта е CASI да се превърне в мощен инкубатор за биотехнологични иновации в България“, каза основателят на CASI Кирил Петков. В тази насока центърът ще работи с иновативни компании, както и факултетите по биология и химия на Софийския университет, Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност към СУ, Университетска болница „Царица Йоанна“, Медицинския факултет на Харвардския университет и Института „Пастьор“.

Изследванията в CASI започнаха

Ръководител на Центъра за приложна наука е Росица Тропчева, талантлив млад учен, който отхвърли предложение на Харвардския университет, за да се върне в България и оглави CASI. „Идеята на Центъра е да събира на едно място химици, физици и биолози, защото модерната наука е изключително мултидисциплинарна“, каза тя. „Тук те ще учат и ще правят съвместни разработки – нещо, което преди не беше възможно“. Един от пилотните проекти, върху които младите изследователи ще работят, е изследване на способността на бактерии като Lactobacillus bulgaricus да потискат болестотворните микроорганизми.